วิธีการตรวจสอบสถานะสมาชิก

  1. เข้า website  www.thaisrm.com
  2. ที่หัวข้อ user Login ให้กดเครื่องหมายบวก (+)
  3. ให้เลือก Forgot your username   ระบบจะให้กรอก email ที่สมาชิกเคยลงทะเบียนไว้
  • หากตรวจพบ ระบบจะส่ง username กับ password ไปให้ทาง email ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ สมาชิกสามารถใช้ username กับ password log in เข้าไปดูบทความวิชาการ หรือ VDO การประชุมได้
  • Password คือ หมายเลขสมาชิก TSRM
  • หากไม่พบ จะขึ้นคำว่า Invalid email แสดงว่า

1)      ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
2)      ท่านใส่ email ไม่ถูกต้อง
3)      ให้ email ติดต่อสอบถามที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เลขาฯ จะตรวจสอบชื่อจากฐานข้อมูลสมาชิกให้อีกครั้ง

 

website monitoring website monitoring service

View My Stats