ขอเรียนเชิญคุณหมอฟังบรรยาย
Live Webinar ค่ะ

หัวข้อ : “Weight management in Obesity, PCOS, and Infertiliy”

โดย รศ.พญ. สว่างจิต สุรอมรกุล
อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส
และ อ.พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนนี้ เวลา 12:30 – 13:30 น.

คุณหมอสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านลิงค์ได้เลยค่ะ

http://www.atxmediastreaming.net/Obesity-LearningClass

ท่านที่ลงลงทะเบียนแล้ว สามารถ log in ด้วย email เพื่อเข้าฟังบรรยายได้เลยค่ะ
 
 
website monitoring website monitoring service

View My Stats