ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าฟังงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการตรวจระดับ AMH ในงานผู้มีบุตรยาก ในวันที่ 6 สิงหาคมที่จะถึงนี้

#ผู้ที่เข้ารับฟังจนจบการบรรยายและตอบคำถามหลังการบรรยายจะได้รับคะแนน CME =1 credit สำหรับแพทย์ และ CMTE (ยังไม่ทราบคะแนนเนื่องจากกำลังขอ) สำหรับนักเทคนิคการแพทย์

#การบรรยายครึ่งแรกบรรยายโดย นพ. โอฬาริก มุสิกาวงศ์ เป็นภาษาไทยจากนั้นจะเป็นวิทยากรจากฮ่องกง Assoc. Prof. Dr. Raymond Li เป็นการบรรยายภาคภาษาอังกฤษ

#scope การบรรยายจะเกี่ยวข้องกับการตรวจ AMH ในงานผู้มีบุตรยากและการวางแผนการมีบุตรสำหรับคนยุคใหม่ รวมถึงนโยบายของประเทศไทย และประสบการณ์การตรวจระดับ AMH ที่ฮองกง

#ผู้สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ http://go.roche.com/amh-webinar หรือ QR code ด้านล่าง

***บริษัทขออนุญาตนำข้อมูลของท่านเพื่อสมัคร WEATH APICATION ที่จัดทำขึ้นโดย Roche Asia pacific อัตโนมัติ โดยท่านสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้ได้**


 

 


 

 

 

website monitoring website monitoring service

View My Stats