ประกาศ TSRM 2023


ผู้ลงทะเบียนที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าดู รีรัน TSRM 2023 ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
โดย


User Name: email ที่แจ้งไว้
Password: ตามที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลจะยึดตามที่สมาชิก update ไว้กับสมาคม ตั้งแต่ กค 65 จนถึงปัจจุบัน

 

สมาชิกที่มีปัญหาในการ login กรุณาเข้าไป update ข้อมูลใน Google form ให้ถูกต้อง เช่น email อาจไม่ตรงกับที่เคยแจ้งไว้

 update ข้อมูล (คลิ๊ก) 

 

หากยังเข้าไม่ได้ กรุณาส่ง email แจ้งที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่เป็นสมาชิก จะมีราว 84 คน หากประสงค์จะดูรีรัน ให้ email ติดต่อคุณเอมี่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อขอ user name และ password ต่อไป

 


 

RE-RUN TSRM 2023

 


 

website monitoring website monitoring service

View My Stats